ระบบประมาณราคาบน Cloud สะดวกรวดเร็ว

Form submission successful!

To activate this form, sign up at

https://startbootstrap.com/solution/contact-forms
Error sending message!

ประมาณราคาจากแบบ และรูปภาพ

ประมาณราคาจากไฟล์ PDF, รูปJPG, PNG และแผนที่ Google Map ด้วยระบบมืออาชีพ

ทำงานบน Cloud และ Standard

ทำงานบน Web Browser Chrome หรือ Edge, ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม จัดเก็บข้อมูลบน Cloud เป็นมาตรฐาน Master Format (ปร4)

ใช้งานง่าย ประหยัด

ไม่ต้องมีประสบการณ์ CAD ใช้งานแบบ Web คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายปี พร้อมVideoสอน

ประมาณราคาจากแบบ PDF และ รูปภาพ

สามารถทำงานประมาณราคาได้ทันทีจากแบบ PDF รูปภาพ JPG,PNG หรือ แผนที่ Google Map ด้วยเครื่องมือสำหรับการวัดปริมาณงาน จากแบบมีความถูกต้องด้วยเครื่องมือ Calibration ปริมาณงานสามารถแตกเป็น Bill of Material(BOM) ได้ และราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์ เพิ่มราคาวัสดุ ค่าแรง

ทำงานบน Cloud และ มีมาตรฐาน

โปรแกรมทำงานและจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ใช้ Browser มาตรฐาน Chrome หรือ Microsoft Edge ทำงานบน PC Window หรือ Mac การคำนวณรายงานใช้ระบบมาตรฐาน Master format หรือ ปร4 ในไฟล์ของ Excel

ใช้งานง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยราคาใช้งานเริ่มต้นต่อปีเพียง 6500* บาท

ท่านที่ต้องการทำงานประมาณราคาสามารถทำงานได้จากการใช้ Web Browser ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการใช้โปรแกรม CAD หรือการซื้อโปรแกรมอื่นๆ อิสระในการทำงานได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อ อินเตอร์เน็ตจากที่ใดๆ เรามีการสอนการใช้งานเป็นระยะแบบ on-site/Online ให้เกิดความเข้าใจในการทำงาน

* ราคานี้เป็นชุดเริ่มต้นสำหรับงานสถาปัตย์

รายละเอียดของราคาเช่ารายปี
บทเรียน Training

What people are saying...

...
อ.ธนะพันธ์ อินทรเกสร

"การใช้งานประมาณราคาบนระบบ Cloud เป็นแนวทางที่ทำให้ง่ายและมีอิสระในการทำงาน"

...
ศศิ. Interior

"ง่ายและประหยัดไม่ต้องใช้โปรแกรม CAD ในการทำราคาให้ลูกค้า "

พร้อมเริ่มใช้งาน Email! pes365.cloud@gmail.com หรือ Add Line @pes365 เพื่อเปิดใช้งาน